SPOLEČNĚ STOJÍME ZA UKRAJINOU

My, občané České republiky,

chceme v tuto chvíli společně a jednotně vyjádřit podporu Ukrajině a jejím občanům. Uvědomujeme si, že v současné chvíli se nehraje jen o osud Ukrajiny, ale také o osud celé Evropy. Ukrajinci bojují za nás všechny. Putinova nepřípustná agrese ohrožuje nás všechny. Proto jsme se spojili nejen v tomto prohlášení, ale také v pomoci Ukrajině, Ukrajincům a všem dalším, které tato agrese zasáhla. 

Proto: 

 • Stojíme za Ukrajinou a jejími občany a odsuzujeme Putinovu agresi.
 • Podporujeme českou vládu a politiky demokratických států v co nejsilnější podpoře Ukrajiny. A to i za cenu, že důsledky přijatých opatření dopadnou i na nás samotné.
 • Uděláme vše pro to, abychom dokázali účinně pomoci každému člověku, kterého Putinova agrese zasáhla. Nabídneme pomoc nejen Ukrajině, ale také českým občanům, na která přijatá opatření dopadnou silněji.
 • Vyzýváme další iniciativy, firmy a instituce k zapojení do této výzvy a ke koordinované pomoci.
 • Vyzýváme všechny občany, kteří mají možnost a kapacitu pomoci Ukrajincům, ať to udělají.

Co může udělat každý z nás? 

 1. Zachovejme chladnou hlavu. Než začnete sami organizovat pomoc, podívejte se, zda už neexistuje jiná iniciativa, která pomáhá. Využijte koordinačních platforem, například na adrese www.stojimezaukrajinou.cz. Hledejte způsoby, jak se propojit s ostatními. Společně máme mnohem větší sílu i možnosti.
 2. Podpořme Ukrajinu finančně. Mnoho organizací spustilo peněžní sbírky, mezi nimi například Člověk v tísni, Paměť národa nebo Diecézní charita. Přispějte jakékoliv organizaci, které věříte. Podpořit lze také přímo armádu Ukrajiny. 
 3. Bojujme proti dezinformacím. Nečerpejte informace jen ze sociálních sítí, ověřujte si zdroje a nepodléhejte senzacím. Jsme v dezinformační válce a pod útokem lživých zpráv. Šiřte jen ověřené informace! 
 4. Zapojme se podle svých možností do humanitární pomoci. Můžete nabídnout třeba ubytování lidem přicházejícím z Ukrajiny (například prostřednictvím Správy uprchlických zařízení). Hledejte informace od neziskových organizací a státní správy o dalších možnostech pomoci.
 5. Mysleme i na sebe. V podobné situaci může každý z nás cítit strach nebo úzkost. Dbejte na své fyzické i duševní zdraví. Pokud se v tuto chvíli nemůžete zapojit do jakékoliv formy pomoci, nemějte z toho špatný pocit. 
 6. Nebojme se vyjádřit veřejně svůj názor. Účastněte se shromáždění na podporu Ukrajiny i proti Putinově agresi. Tato setkání jsou pro všechny významnou morální podporou. Dejme agresorovi jasně a důrazně najevo, že jeho jednání odsuzujeme.
 7. Podpořme naše politiky. Dejte politikům vědět, jak moc vám záleží na urychlené finanční, vojenské i humanitární pomoci Ukrajině. Povzbuďte je v tom, aby Česká republika v této těžké situaci obstála co nejlépe. Chceme být tahounem solidarity, boje za demokracii i dobrým příkladem ostatním státům. 

Hlavu vzhůru. Zůstaňme jednotní a zvítězíme. Jsme v tom všichni společně.

Tuto výzvu už podepsali tito zástupci firem a organizací: